Üyelik Sözleşmesi        Madde 1. Taraflar:

İş bu sözleşme bir tarafta ArkSigner Yazılım ve Donanım San. Tic. A.Ş. diğer tarafta www.arksigner.com adresine üye olan kullanıcılar arasında aşağıdaki koşullarda imzalanmıştır.

        Madde 2. Tanımlar:

İş bu sözleşmede yer alan; Üye; www.arksigner.com adresine üye olan kullanıcılarını, Firma; ArkSigner Yazılım ve Donanım San. Tic. A.Ş.’yi, Site; ArkSigner Yazılım ve Donanım San. Tic. A.Ş.’nin resmi internet adresi olan www.arksigner.com adresini tanımlar.

        Madde 3. Konu ve Kapsam:

Bu sözleşmenin konusu Üyelere hizmet verilme koşullarının belirlenmesi olup, sözleşme Firma hizmetlerinden faydalanan ve kayıt oluşturan Üyeleri kapsamaktadır.

        Madde 4. Amaç:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve üyelerin hakları doğrultusunda üye olmalarına imkân sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

        Madde 5. Hak ve Yükümlülükler:

Üye siteyi kullanırken, ne şekilde olursa olsun Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre geçerli bir düzenlemeyi ihlal edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir ihlal durumunda yetkili mercilerden gelen talep doğrultusunda Firma, Üye’nin bilgilerini yasal ve yetkili mercilerle paylaşabilir. Yasal mercilerden birinin sistemden, herhangi bir üye hakkında bilgi istemesi durumunda, Firma üyenin onayı olmadan istenilen bilgileri verebilir.

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri aynen kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üye olunduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Site yönetimi sözleşmede değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Sitenin kullanım ve işlem yetkisi yalnızca 18 yaşından büyükler içindir. Siteye üyelik formunu dolduran her kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu taahhütle ceza ve fiil ehliyeti sahibi olduğunu kabul eder. Oluşabilecek kusurlu tasarruflardan site yönetimi sorumlu değildir.

Site üyelik formu doldurulurken gerçek kişiler için kesinlikle gerçek ad ve soyadlarının, tüzel kişiler bakımından tam ticaret unvanının, vergi dairesi ve vergi numarasının tam ve eksiksiz olacak şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Bu önkoşulu sağlamadığı anlaşılan üyelikler, site yönetimi tarafından tek taraflı olarak geçersiz kılınabilir. Üyeliği bu nedenle geçersiz kılınan üyenin hiçbir hak ve menfaat talebi söz konusu olmayacaktır.

Şüpheli iş ve işlemleri site yönetimi tarafından fark edilmesiyle birlikte, şüpheli üyelerin üyelikleri hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın durum netleşene kadar askıya alınabilir ve üyelik geçici olarak tedbiren dondurulabilir. Bu duruma üyeler şimdiden muvafakat vermişlerdir.

Üye olurken seçilen şifre sadece ve sadece üye tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunma sorumluluğu üyeye aittir. Site yönetimi şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.

İnternet sitesinin üyeliği ücretsiz olup, sitede yer alan üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Abonelikte kullanılacak mail adresi, çalıştığınız kuruma ait alan adı uzantısına sahip olmalıdır. Sadece bireysel üyelerin Gmail, Hotmail v.b. mail adreslerinin üyeliği kabul edilecek olup bununla ilgili geri bildirim yapılmayacaktır. E-mail adresinize gönderilen doğrulama postası ile üyelik aktivasyonunuz gerçekleşecektir.

Siteye üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Site yönetimi, verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan, irtibatın sağlanamamasından site yönetimi kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vb. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan site yönetimi kesinlikle sorumlu değildir.

Site kapsamındaki tüm yazılı, görsel, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo, posta, fotoğraf gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak kişisel sayfalarda yayınlamak ve/veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu gibi materyallerin kullanılması halinde mutlaka nereden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir ibarenin sayfanın altına eklenmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda site yönetimi, hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Üye tarafından hukuka ve ahlaka aykırı herhangi bir kötü niyetli tutumun ya da tersine mühendisliğin tespiti halinde; site yönetimi hukuki ve cezai yollara başvurma yetkisini saklı tutar ve bu durumun sebep olabileceği her türlü zarardan üye şahsen sorumludur.

Sitede bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Bu ve buna benzer her türlü izinsiz kullanım halinde sitenin üye aleyhine hukuki süreç başlatma hakkı saklıdır. Aksine hareketler üyenin şahsen hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracaktır.

Site yönetimi, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve üyelerine siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Üye, bu sözleşmeye aykırı davrandığı takdirde, bu davranışı nedeniyle Firma’nın uğrayabileceği tüm zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, sitede yaptığı bütün işlemlerden yasal olarak sorumludur.

Üye, firmanın izni dışında site üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link veremez.

Firma, bir Üye’nin üyeliğini herhangi bir neden göstermeden herhangi bir zaman silme hakkına sahiptir.

Firma, üye şartlarını ve/veya yasaları ihlal eden ya da şüphelenilen her türlü durumda; üye bilgileri üzerinde her türlü denetimi yapabilir. Üye şartlarına ve/veya yasalara aykırı olduğunun tespit edildiği ya da şüphelenildiği durumlarda, önceden hiç bir uyarı olmadan üye hesapları iptal edilebilir, silinebilir.

Siteye üye olurken, üyelikten ihraç işlemi konusunda her türlü yetkiyi peşinen siteye verdiği üye tarafından kabul edilir. Üyelikten ihraç için Firma gerekçe göstermek zorunda değildir.

Firma çıkabilecek teknik bir aksaklıktan dolayı oluşan, bilgi kaybı ve benzeri sorunlardan sorumlu değildir.

Firma hiç bir şart altında, sitedeki hizmetlerin sürekli, güvenli veya kesintisiz devam edeceğine dair garanti veya taahhüt vermez.

Kontrol dışı oluşabilecek, herhangi bir mücbir sebeple oluşabilecek (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, internet kullanımından doğabilecek faktörler, doğal afetler, vs. gibi), bağlı olarak sitenin işlemesinde sorunlar yaşanması durumunda doğabilecek üye zararlarından Firma sorumlu değildir.

Üyelerin işbu sözleşmeye aykırı hareketleri, site/firmanın tüm yasal hakları mahfuz kalmak kaydı ile işleme konabilecektir.

        Madde 6. Fikri Mülkiyet Hakları:

İşbu Site’de yer alan unvan, firma adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

        Madde 7. Gizlilik İlkeleri:

Firma, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Üye verileri Firma tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Üye verileri ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi vb. amaçlarla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

    a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

    e) 6698 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

    (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Firma, üyelerin site üzerindeki eylemlerini gerektiğinde yasal kanıt olması amacıyla IP adresleri ile kaydedip loglama da yapabilir.

Site ile üyeler, karşılıklı olarak elde edilen bilgi ve bulguları üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Ancak resmi kurum ve kuruluşlar tarafından talep edildiği takdirde üyelerle ilgili bilgiler paylaşılabilecektir. Üyelerin bu hususları bildiği ve şimdiden rıza gösterdiği kabul edilmiştir. Ayrıca gizlilik taahhüdü, özellikle ticari sırlar söz konusu olduğu için son derece büyük bir önem arz ettiğinden, aksine davranışın suç teşkil ettiği Üyeler tarafından bilinmektedir. Bu madde hükmü, işbu sözleşme feshedildikten veya herhangi bir nedenle sona erdikten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

        Madde 8. Kayıt ve Güvenlik:

Üye verdiği bütün bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, kullanıcı adını (mail adresi) ve şifresini kendisi belirler. Bu kullanıcı adı ve şifrelerin korunması tamamen üyenin sorumluluğu altındadır. Üye, şifrelerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi ve kullanılmasından doğacak zararlardan Firmanın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

        Madde 9. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Geçerlilik Süresi:

Üye, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşme ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Böylelikle iş bu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sözleşme üyeliğin sona ermesiyle veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesiyle hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

        Madde 10. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik:

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

        Madde 11. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler:

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

        Madde 12. Tebligat:

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve üyenin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. E-postanın Firma tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilir.

Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda sistemden güncelleme yaparak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

        Madde 13. Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üyelik Sözleşmesiyle ilgili sorunlar için crm@ark-teknoloji.com adresinden iletişim kurulabilir.